Om DS

I ledaren till nr 1-2 försöker vi formulera den politiska grunden till initiativet med tidningen.

Tidningen har underrubriken Löntagarnas fria forum – det betyder inte att vi vill utesluta arbetslösa, egenföretagare, studerande eller pensionärer. Löntagarna och deras fackliga organisationer står dock enligt vår övertygelse i centrum för gemensamma intressekonflikter.

Vi hoppas att personer med olika erfarenheter och övertygelser utnyttjar tillfället att skicka in bidrag till vårt öppna forum. Själva kommer vi att göra vårt bästa för att intervjua, skriva reportage och samla fakta från representativa delar av samhället.

En första redaktionskommitté (med sex personer) har bildats, men det är vår förhoppning att fler ska ansluta sig.

Hör av dig om du gillar tidningen! Beställningar av papperstidningen sker via menyn Kontakt ovan.

Redaktionen