Skriv till Öppet Forum!

28 maj 2018

Att Dagens Sanning är Löntagarnas fria forum genomsyrar hela tidningen – från artiklar och intervjuer till reportage och avdelningen På Jobbet.

I avdelningen Öppet Forum är du välkommen att ta ut svängarna extra mycket kring någon politisk fråga som du brinner särskilt för.

Tveka inte att skicka in ett bidrag till nr 3 som beräknas komma ut i månadsskiftet augusti-september. Vi vill ha ditt bidrag senast 15 augusti och det får vara högst 6000 tecken (inklusive blanksteg), gärna kortare.

Ledare (nr 1-2): Det är dagens sanning!

28 apr 2018

Nackhåren reser sig valåret 2018. Grava och kroniska samhällsproblem medför en otrygghet, som leder till rädsla. 90-talets massarbetslöshet har efter finanskrisen stabiliserats på en ännu högre nivå. Fasta jobb ersätts med visstid, bemanning och ofrivillig deltid. Cancersjuka tvingas jobba fastän de är sjuka. Sossarna och det borgerliga blocket vill höja pensionsåldern medan i tyngre LO-yrken är det redan ovanligt att hålla ut till 65 år. Kvalitén inom vård, skola och omsorg har rasat till följd av privatiseringar, konkurrensutsättning, upphandlingar, o.s.v.

Ny tidning – Löntagarnas fria forum

28 apr 2018

DSnr1-2 

Första numret av papperstidningen Dagens Sanning – Löntagarnas fria forum – är här!

Det handlar om ett späckat dubbelnummer (nr 1-2) på 36 sidor. Beställ numret via menyn "Kontakt", för endast 20kr + porto.